ʌndərkʌt

คำกริยา

  • เพื่อเรียกเก็บเงินน้อยกว่าคู่แข่ง
ประโยคตัวอย่าง: พวกเขามีการลดราคาของพวกเขาเพื่อตัดราคาคู่แข่งของพวกเขา
 
Menu