วลี

  • การปลดคนงานชั่วคราวจากโทรศัพท์
ประโยคตัวอย่าง : ผมโทรธนาคาร แต่พวกเขาวางฉันไว้ก่อนที่คนพูดกับฉัน
 
Menu