Fi kəntɪndʒənsi

คำนาม

  • (ในอุตสาหกรรมที่กฎหมายกำหนด) ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนดเป็นอัตราร้อยละของรางวัล
ประโยคตัวอย่าง : เราสัญญาว่าจะจ่ายค่าฉุกเฉิน 10% เมื่อเสร็จสิ้นการประสบความสำเร็จของกรณีเช่นถ้าเราชนะและได้รับการชดเชย $ 10M ของเราจากโรงงาน
 
Menu