kwəzɪʃən

คำนาม

  • กิจกรรมเมื่อ บริษัท หนึ่งซื้ออีกหนึ่ง
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท ของเรากำลังวางแผนที่จะทำให้การเข้าซื้อกิจการในตะวันออกไกลด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์
 
Menu