/ mɜrdʒ /

คำกริยา

  • หากทั้งสอง บริษัท ควบรวมพวกเขาเข้าร่วมกันเป็นรูป บริษัท เดียว
ประโยคตัวอย่าง : และไม่ทราบเมื่อ Glaxo Welcome Smithkline Beecham ผสาน?
เราควบรวมกิจการกับ บริษัท X ในปี 1990
 
Menu