tʃeɪnriteɪl

คำนาม

  • จำนวนร้านค้าใกล้เคียงหรือร้านค้าที่ขายสินค้าให้กับประชาชน
ประโยคตัวอย่าง : ขณะนี้มีเพียงหนึ่งค้าปลีกในเมืองของเรา ฉันไม่เคยชอบมัน -- ทางเลือกของผลิตภัณฑ์นมในข้อเสนอไม่ดีจริงๆ ผมคิดว่าการแข่งขันบางคนจะทำพวกเขาดี
 
Menu