teɪprɛd

วลี

  • กฎระเบียบและข้อบังคับที่ดูเหมือนไม่จำเป็น
ประโยคตัวอย่าง : มีจำนวนมากเทปสีแดงคือเมื่อคุณพยายามที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่
 
Menu