baɪpɑrtəzən

คำคุณศัพท์

  • ที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองฝ่ายทางการเมือง
ประโยคตัวอย่าง : เมื่อวานนี้มีการประชุมสองฝ่ายเกี่ยวกับปัญหาของการปฏิรูปการดูแลสุขภาพที่ถูกที่สำนักงานใหญ่ของพรรคปกครองที่
 
Menu