วลี

  • เพื่อยุบ, การลดลงของมูลค่า
ประโยคตัวอย่าง : การลงทุนในตลาดหุ้นเอาจิกหัวเมื่อผลประกอบการของ บริษัท น้ำมันที่ลดลง
 
Menu