วลี

  • เพื่อให้เงินเป็นจำนวนมาก
ประโยคตัวอย่าง : น้ำแข็งครีมร้านค้าขนาดเล็กได้รับการมือเงินกว่ากำปั้นตั้งแต่ก่อนเปิดปี
 
Menu