วลี

  • ให้เงินคนที่กู้ยืมเงิน
ประโยคตัวอย่าง : ฉันถามธนาคารที่จะลอยฉันเงินกู้เพื่อที่ฉันจะซื้อรถใหม่
 
Menu