วลี

  • การเขียนตรวจสอบในที่ที่คุณไม่ได้เพียงพอ
ประโยคตัวอย่าง : ชายหนุ่มเช็คเด้งเมื่อเขาพยายามที่จะจ่ายค่าเช่าของเขา
 
Menu