aʊərsbŋkərs

วลี

  • ชั่วโมงการทำงานสั้น ๆ (คล้ายกับเมื่อธนาคารจะเปิดให้บริการ)
ประโยคตัวอย่าง : สามีพี่สาวของฉันเป็นเจ้าของ บริษัท ของตัวเองและการทำงานชั่วโมงนายธนาคารของวันมากที่สุด
 
Menu