lɪkwɪdeɪʃən

คำนาม

  • นี้หมายถึงการขายสินทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท
ประโยคตัวอย่าง : สินทรัพย์ของ บริษัท ที่ได้ไปสู่การชำระบัญชีจะขายมักจะลงที่ประมูล
 
Menu