vlyu əpreɪz

วลี

  • ค่าที่วางอยู่บนรายการผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจโดยผู้ประเมินราคาที่ได้รับการยอมรับสำหรับประสบการณ์ในสาขาวิชา
ประโยคตัวอย่าง : ราคาประเมินของธุรกิจของเรามากขึ้นกว่าที่เราคิดว่า หนึ่งในคู่แข่งของเราได้ทำการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อพวกเราออกมา
 
Menu