คำนาม

  • ดัชนีราคาผู้บริโภคคือการวัดการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนของสินค้าและบริการขั้นพื้นฐาน
ประโยคตัวอย่าง : นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคจะลงทะเบียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 สำหรับเดือนกรกฎาคมเมื่อตัวเลขที่ออกมาในวันพุธที่
 
Menu