คำกริยา

  • เพื่อย้ายเงินจากบัญชีหนึ่งไปยังอีก
ประโยคตัวอย่าง : เขาต้องการที่จะโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของเขาไปยังบัญชีการตรวจสอบของเขา
 
Menu