คำกริยา

  • เพื่อแลกเปลี่ยนตรวจสอบกระดาษเงิน
ประโยคตัวอย่าง : Ms Jones cashed เงินลงทุนตรวจสอบเธอได้รับจากการขายของเธอ
 
Menu