bʊksกีบ

วลี

  • เพื่อเก็บบันทึกของเงินที่จะได้รับหรือการใช้จ่าย
ประโยคตัวอย่าง : ผู้จัดการฝ่ายขายใหม่ไม่ทราบวิธีการเก็บหนังสือและเขาได้ทำผิดพลาดมาก
 
Menu