วลี

  • จะต้องสูญเสียเงินไปเปล่าประโยชน์
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท ได้รับในสีแดงมาตั้งแต่ราคาน้ำมันเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 
Menu