วลี

  • จะประสบความสำเร็จที่จะทำเงินที่จะทำกำไร
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท ใหม่ที่ได้รับในสีดำเป็นเวลาหลายปีในขณะนี้
 
Menu