คำนาม

  • บัญชีคนที่ทำงานกับตัวเลข
ประโยคตัวอย่าง : ประธานของเราคือ Cruncher หมายเลขที่ดีและเขาเข้าใจทางการเงินของ บริษัท ฯ
 
Menu