วลี

  • เพื่อหยุดการทำธุรกิจ (สำหรับหลากหลายเหตุผล.)
ประโยคตัวอย่าง : ร้านหนังสือของมหาวิทยาลัยได้มีการปิดร้านค้าให้เช่าเมื่อพวกเขาได้เพิ่มขึ้น
 
Menu