Fi kpt

คำนาม

  • สูงสุดที่ บริษัท สามารถคิดค่าบริการสำหรับบริการของ
ประโยคตัวอย่าง : รัฐบาลได้ประกาศให้ฝาครอบค่าเล่าเรียนที่ $ 500 ต่อเดือน
 
Menu