tkseɪʃəndɪrɛkt

คำนาม

  • รวมถึงภาษีซึ่งอยู่ในบังคับโดยตรงในแต่ละการจ่ายเงินพวกเขา
ประโยคตัวอย่าง : ตัวอย่างของการเก็บภาษีทางตรงเป็นภาษีรายได้, เงินทุนภาษีกำไรและภาษีมรดก
การเก็บภาษีทางตรงความนิยมสูงอุดมไปด้วยยาก
 
Menu