robber ไอ้โม่งเลือกวันที่ไม่ถูกต้องของสัปดาห์เพื่อปล้นธนาคาร

เปิดขึ้นในวันที่ปิดต้น, พนักงานธนาคารได้สนุกสนานมากกว่ากลัวเมื่อพวกเขาเห็นชายคนด้วยหน้ากากการต่อสู้ที่ประตูของธนาคาร

สำหรับบทความที่สมบูรณ์และบทเรียน ( คลิกที่นี่ )

 
Menu